Hyundai Kona Leasing

14 Results Found

HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive S 5dr
£178.61Ex Vat
£214.33Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive SE 5dr
£183.32Ex Vat
£219.98Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr
£191.47Ex Vat
£229.76Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr
£208.79Ex Vat
£250.55Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT
£220.14Ex Vat
£264.17Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Play Edition 5dr
£224.29Ex Vat
£269.15Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£226.63Ex Vat
£271.96Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT
£230.99Ex Vat
£277.19Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£242.61Ex Vat
£291.13Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT
£253.05Ex Vat
£303.66Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT
£261.28Ex Vat
£313.54Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT [Smart Sense Pk]
£265.07Ex Vat
£318.08Inc Vat
HYUNDAI KONA150kW Premium SE 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC
HYUNDAI KONA150kW Premium 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC