Hyundai Kona Leasing

14 Results Found

HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive S 5dr
£183.83Ex Vat
£187.57Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive SE 5dr
£192.11Ex Vat
£189.78Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr
£201.46Ex Vat
£197.95Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT
£211.10Ex Vat
£215.82Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£218.95Ex Vat
£220.04Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr
£224.38Ex Vat
£216.96Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT
£227.74Ex Vat
£229.80Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Play Edition 5dr
£233.77Ex Vat
£224.32Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£241.30Ex Vat
£240.36Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT
£257.91Ex Vat
£256.10Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT [Smart Sense Pk]
£263.63Ex Vat
£260.95Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT
£282.15Ex Vat
£260.86Inc Vat
HYUNDAI KONA150kW Premium SE 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC
HYUNDAI KONA150kW Premium 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC