Hyundai Kona Leasing

14 Results Found

HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive S 5dr
£178.61Ex Vat
£214.33Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive SE 5dr
£183.04Ex Vat
£219.65Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr
£191.18Ex Vat
£229.42Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr
£208.46Ex Vat
£250.15Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT
£220.14Ex Vat
£264.17Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Play Edition 5dr
£223.98Ex Vat
£268.78Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£226.63Ex Vat
£271.96Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT
£230.91Ex Vat
£277.09Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£242.52Ex Vat
£291.02Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT
£252.61Ex Vat
£303.13Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT
£261.19Ex Vat
£313.43Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT [Smart Sense Pk]
£264.99Ex Vat
£317.99Inc Vat
HYUNDAI KONA150kW Premium SE 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC
HYUNDAI KONA150kW Premium 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC