Hyundai Kona Leasing

14 Results Found

HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive S 5dr
£178.35Ex Vat
£214.02Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive SE 5dr
£183.53Ex Vat
£220.24Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr
£190.49Ex Vat
£228.59Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT
£197.09Ex Vat
£236.51Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid SE 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£201.86Ex Vat
£242.23Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr
£206.71Ex Vat
£248.05Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT
£209.51Ex Vat
£251.41Inc Vat
HYUNDAI KONA1.0T GDi Play Edition 5dr
£214.26Ex Vat
£257.11Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium 5dr DCT [Smart Sense Pack]
£216.28Ex Vat
£259.54Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT
£233.73Ex Vat
£280.48Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT [Smart Sense Pk]
£237.78Ex Vat
£285.34Inc Vat
HYUNDAI KONA1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT
£245.00Ex Vat
£294.00Inc Vat
HYUNDAI KONA150kW Premium SE 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC
HYUNDAI KONA150kW Premium 64kWh 5dr Auto
TBC
TBC